Projekti

Ekipi

Kontakte

Nëse doni të na shkruani ose të merrni mesazhe sa herë që një minilibër i ri është botuar, përdorni formularin e mëposhtëm:

Liçensa

TUIMP është projekt bashkëpunimi dhe e gjithë përmbajtja e prodhuar nga ekipi mund të përdoret lirisht nga kushdo në çdo pjesë të botës. Ne vetëm kërkojmë që puna jonë të njihet dhe të mos përdoret për qëllime tregtare. Për më shumë detaje, shtyp mbi butonin poshtë Creative Commons license.

Creative Commons License