Mayelana

IQembu

Thintana nathi

Uma ungathanda ukusibhalela noma uthole umyalezo njalo lapho kushicilelwa incwajana entsha, sebenzisa leli fomu elingezansi:

ILayisensi

iTUIMP umsebenzi oyinhlanganisela kanti ukhiqizwe iQembu lethu kanti futhi ungatholwa inoma ubani kunoma iliphi igumbi lomhlaba. Konke esikucelayo ukuthi usinikeze igcobo nanokuthi ungawusebenzisi ngenhloso yokuwudayisa. Ukuze uthole imininingwane, cindezela inkinobho ye-creative commons ngenzansi.

Creative Commons License